Αρχεία Ιστολογίου

Το πρόβλημα της μετατροπής στο δυαδικό

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο να διαβάζει έναν δεκαδικό ακέραιο αριθμό από το 0 έως το 255 και να εμφανίζει τον αντίστοιχο αριθμό στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Advertisements

Το πρόβλημα των μονών και ζυγών αριθμών

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

  1. Να εμφανίζει τους ζυγούς αριθμούς από το 50 μέχρι το 100.
  2. Να εμφανίζει τους μονούς  αριθμούς στο διάστημα από το 0 μέχρι 100 κατά φθίνουσα σειρά.

Παρατήρηση: Για το καθένα από τα ζητούμενα να χρησιμοποιηθούν και τα τρία είδη εντολής επανάληψης που υποστηρίζει η γλώσσα Pascal.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα του Bungee jumping

Η ομάδα FearlessGR™ διοργανώνει άλματα Bungee jumping στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή ενός ατόμου σε άλμα, θα πρέπει αυτό να είναι μεγαλύτερο των 17 ετών και μικρότερο των 50 ετών.

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

  1. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και την ηλικία του.
  2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει μήνυμα αντίστοιχο του “Ο/Η Γιώργος Γάτος πληρεί τις προϋποθέσεις για άλμα!” ή του “Ο/Η Γιώργος Γάτος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για άλμα.” ανάλογα με τα στοιχεία που δόθηκαν.
  3. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται έως ότου διαβαστεί είτε η λέξη “ΤΕΛΟΣ” για όνομα είτε αριθμός ≤0 για ηλικία.

Υπόδειξη: Για τον έλεγχο των δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εντολή case-of.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…