Αρχεία Ιστολογίου

Το πρόβλημα της Αριθμομηχανής (3η έκδοση)

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει δύο αριθμούς και το είδος της πράξης που θα εκτελέσει (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση). Να χρησιμοποιήσετε διαδικασίες (χωρίς παραμέτρους) για την εισαγωγή των δεδομένων, την επιλογή της πράξης, τον υπολογισμό και την εκτύπωση του αποτελέσματος. Να χρησιμοποιήσετε ένα μηχανισμό ελέγχου, ώστε οι διαδικασίες να επαναλαμβάνονται όσες φορές θέλουμε.

(Άσκηση 2 σελίδα 124 από το σχ. βιβλίο του μαθήματος)

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Advertisements

Το πρόβλημα των παραμέτρων

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για τη μελέτη των παραμέτρων. Στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal οι παράμετρες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του κυρίως προγράμματος με τα υποπρογράμματα (ή και υποπρογραμμάτων μεταξύ τους). Από τα δύο είδη υποπρογραμμάτων που υποστηρίζει η γλώσσα, διαδικασίες (procedures) και συναρτήσεις (functions), στο παράδειγμά μας κάνουμε χρήση μόνον διαδικασίας.
Εντός του προγράμματος περιλαμβάνονται, υπό μορφή σχολίων, κάποιες παρατηρήσεις σχετικές με το πέρασμα των παραμέτρων κατά την κλήση υποπρογραμμάτων.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…