Αρχεία Ιστολογίου

Το πρόβλημα της Αριθμομηχανής (3η έκδοση)

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει δύο αριθμούς και το είδος της πράξης που θα εκτελέσει (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση). Να χρησιμοποιήσετε διαδικασίες (χωρίς παραμέτρους) για την εισαγωγή των δεδομένων, την επιλογή της πράξης, τον υπολογισμό και την εκτύπωση του αποτελέσματος. Να χρησιμοποιήσετε ένα μηχανισμό ελέγχου, ώστε οι διαδικασίες να επαναλαμβάνονται όσες φορές θέλουμε.

(Άσκηση 2 σελίδα 124 από το σχ. βιβλίο του μαθήματος)

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Advertisements

Το πρόβλημα του ενυδρείου

Θέμα Γ’ των Πανελληνίων εξετάσεων 2011 του μαθήματος “Δομημένος Προγραμματισμός” σε Pascal

Το σύνολο των σχολείων μιας πόλης αποφάσισε να επισκεφθούν το Ενυδρείο της περιοχής τους. Η χρέωση για την είσοδο των μαθητών ανά σχολείο θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τιμή εισιτηρίου ανά μαθητή 10 Ευρώ
1 έως και 20 μαθητές Κανένα δωρεάν εισιτήριο
21 έως και 40 μαθητές Δώρο το κόστος 5 εισιτηρίων
41 και άνω μαθητές Δώρο το κόστος 9 εισιτηρίων

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:

  1. Να διαβάζει το πλήθος Ν των σχολείων της πόλης.
  2. Για καθένα από τα σχολεία να διαβάζει το όνομά του και το πλήθος των μαθητών που θα συμμετάσχουν.
  3. Να υπολογίζει το πληρωτέο ποσό κάθε σχολείου ανάλογα με το πλήθος των μαθητών του.
  4. Να εμφανίζει το όνομα και το ποσό πληρωμής κάθε σχολείου.

Υποδείξεις:

  1. Ο αλγόριθμος μπορεί να αποδοθεί: Με ψευδοκώδικα χρησιμοποιώντας τις εντολές που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα του βιβλίου σας ή με στοιχεία (εντολές) της γλώσσας Pascal.
  2. Ο υπολογισμός δεν γίνεται κλιμακωτά. Για παράδειγμα σχολείο 50 μαθητών θα τύχει δώρου 9 εισιτηρίων και θα πληρώσει 410 Ευρώ.
  3. Δεν χρειάζεται να γίνει έλεγχος ορθότητας τιμών.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της “κατάταξης του αθροίσματος”

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

  1. Να διαβάζει δύο ακέραιους αριθμούς
  2. Να υπολογίζει το άθροισμά τους
  3. Να εμφανίζει το μήνυμα “Το άθροισμα είναι θετικός αριθμός” ή το μήνυμα “Το άθροισμα είναι αρνητικός αριθμός” ή το μήνυμα “Το άθροισμα είναι μηδέν” στην κατάλληλη περίπτωση

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…