Αρχεία Ιστολογίου

Το πρόβλημα της Αριθμομηχανής (3η έκδοση)

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει δύο αριθμούς και το είδος της πράξης που θα εκτελέσει (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση). Να χρησιμοποιήσετε διαδικασίες (χωρίς παραμέτρους) για την εισαγωγή των δεδομένων, την επιλογή της πράξης, τον υπολογισμό και την εκτύπωση του αποτελέσματος. Να χρησιμοποιήσετε ένα μηχανισμό ελέγχου, ώστε οι διαδικασίες να επαναλαμβάνονται όσες φορές θέλουμε.

(Άσκηση 2 σελίδα 124 από το σχ. βιβλίο του μαθήματος)

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Advertisements

Το πρόβλημα των μονών και ζυγών αριθμών

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να εμφανίζει τους ζυγούς αριθμούς από το 50 μέχρι το 100.
 2. Να εμφανίζει τους μονούς  αριθμούς στο διάστημα από το 0 μέχρι 100 κατά φθίνουσα σειρά.

Παρατήρηση: Για το καθένα από τα ζητούμενα να χρησιμοποιηθούν και τα τρία είδη εντολής επανάληψης που υποστηρίζει η γλώσσα Pascal.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της ομάδας μπάσκετ

Ένας αθλητικός συντάκτης θα γράψει άρθρο για την ομάδα μπάσκετ του Πανκουρελιακού για την αγωνιστική περίοδο 2008-2009. Τα στοιχεία που έχει στα χέρια του είναι το σύνολο των αγώνων που έδωσε η ομάδα εκείνη τη χρονιά, καθώς και το σύνολο των πόντων που σκόραρε και δέχθηκε σε κάθε έναν από τους αγώνες που έδωσε.

Το ζητούμενο για αυτόν είναι να υπολογίσει το σύνολο των πόντων που σκόραρε και δέχθηκε η ομάδα σε όλους τους αγώνες της περιόδου αυτής καθώς και τους πόντους που δέχθηκε, στον αγώνα που σκόραρε τους περισσότερους πόντους.

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να διαβάζει τον αριθμό των αγώνων που έδωσε η ομάδα.
 2. Να διαβάζει τους πόντους που σκόραρε και δέχθηκε σε κάθε έναν από τους αγώνες.
 3. Να υπολογίζει τους συνολικούς πόντους που σκόραρε και δέχθηκε η ομάδα.
 4. Να υπολογίζει τους πόντους που δέχθηκε στον αγώνα που σκόραρε τους περισσότερους πόντους.
 5. Να εμφανίζει τα μηνύματα:
  Η ομάδα σκόραρε συνολικά .... πόντους.
  Η ομάδα δέχθηκε συνολικά .... πόντους.
  Οι πόντοι που δέχθηκε, στον αγώνα που πέτυχε τους περισσότερους πόντους, είναι ....

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της Αριθμομηχανής (2η έκδοση)

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να εμφανίζει μενού επιλογών με τις επιλογές:
  Π. Πρόσθεση
  Α. Αφαίρεση
  Λ. Πολλαπλασιασμός
  Δ. Διαίρεση
  0. Έξοδος
 2. Να διαβάζει την επιλογή του χρήστη και κατόπιν δύο αριθμούς.
 3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το αποτέλεσμα της επιλεχθείσας πράξης.
 4. Η διαδικασία να επαναλαμβάνεται έως ότου επιλεγεί το 0 (μηδέν).

Υποδείξεις για το Θέμα: α) Να γίνει χρήση της εντολής case-of και να εμφανιστούν τα κατάλληλα μηνύματα σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα. β) Για την επιλογή πράξης να θεωρηθούν αποδεκτοί όλοι οι χαρακτήρες του πλήκτρου που πατήθηκε. Π.χ. αν πατήθηκε το πλήκτρο ‘Α’ θα πρέπει να αποδεχθούμε και τους 4 χαρακτήρες, Ελληνικούς και Αγγλικούς, ‘Α’, ‘α’, ‘A’ και ‘a’.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της Jambafone™

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Jambafone™ εφαρμόζει την πολιτική χρέωσης που φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ: 10€
Λεπτά ομιλίας Χρέωση ανά λεπτό σε € Αριθμός μηνυμάτων Χρέωση ανά μήνυμα σε €
Από 0 έως 150 0 Από 0 έως 50 0
Από 151 και άνω 0,5 Από 51 και άνω 0,2

Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν όλες τις κλήσεις και τα μηνύματα που πραγματοποιούνται μεταξύ των συνδρομητών της.

Να γράψετε στο τετράδιό σας πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να διαβάζει α) το ονοματεπώνυμο του συνδρομητή, β) τον συνολικό αριθμό των λεπτών ομιλίας που πραγματοποίησε και γ) τον συνολικό αριθμό των μηνυμάτων που απέστειλε ο συνδρομητής της Jambafone™.
 2. Να διαβάζει τον αριθμό των λεπτών ομιλίας που πραγματοποίησε και τον αριθμό των μηνυμάτων που απέστειλε ο ίδιος συνδρομητής, σε συνδρομητές της εταιρίας Jambafone™.
 3. Να υπολογίζει το συνολικό ποσό της χρέωσης για τον συνδρομητή.
 4. Να εμφανίζει μήνυμα παρόμοιο του: “Ο συνδρομητής Ιωάννης Γκίνης οφείλει το ποσό των 105,20€”.

Υποδείξεις για το Θέμα:

 1. Η χρέωση, τόσο της ομιλίας όσο και των μηνυμάτων, γίνεται κλιμακωτά. Αυτό σημαίνει ότι, αν κάποιος μιλήσει 160 λεπτά θα χρεωθεί τα 10 λεπτά.
 2. Ο χρόνος ομιλίας (λεπτά ομιλίας) εκφράζεται σε ακέραιες τιμές.
 3. Δεν απαιτείται έλεγχος των τιμών εισόδου.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…