Αρχεία Ιστολογίου

Το πρόβλημα της μετατροπής στο δυαδικό

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο να διαβάζει έναν δεκαδικό ακέραιο αριθμό από το 0 έως το 255 και να εμφανίζει τον αντίστοιχο αριθμό στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Advertisements

Το πρόβλημα της Αριθμομηχανής (3η έκδοση)

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει δύο αριθμούς και το είδος της πράξης που θα εκτελέσει (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση). Να χρησιμοποιήσετε διαδικασίες (χωρίς παραμέτρους) για την εισαγωγή των δεδομένων, την επιλογή της πράξης, τον υπολογισμό και την εκτύπωση του αποτελέσματος. Να χρησιμοποιήσετε ένα μηχανισμό ελέγχου, ώστε οι διαδικασίες να επαναλαμβάνονται όσες φορές θέλουμε.

(Άσκηση 2 σελίδα 124 από το σχ. βιβλίο του μαθήματος)

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…