Αρχεία Ιστολογίου

Το πρόβλημα του παραγοντικού

Στα μαθηματικά, το παραγοντικό ενός φυσικού αριθμού ν συμβολίζεται με ν!, διαβάζεται νι παραγοντικό, και είναι το γινόμενο όλων των θετικών ακεραίων μικρότερων ή ίσων με ν. Είναι λοιπόν ν! = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ … ∙ ν
Συμβατικά 0! = 1! = 1

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό ≥0
 2. Να υπολογίζει το παραγοντικό του αριθμού που διαβάστηκε κάνοντας χρήση συνάρτησης
 3. Να εμφανίζει το αποτέλεσμα του υπολογισμού ως εξής:
  Το παραγοντικό του αριθμού … είναι …

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Advertisements

Το πρόβλημα των μονών και ζυγών αριθμών

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να εμφανίζει τους ζυγούς αριθμούς από το 50 μέχρι το 100.
 2. Να εμφανίζει τους μονούς  αριθμούς στο διάστημα από το 0 μέχρι 100 κατά φθίνουσα σειρά.

Παρατήρηση: Για το καθένα από τα ζητούμενα να χρησιμοποιηθούν και τα τρία είδη εντολής επανάληψης που υποστηρίζει η γλώσσα Pascal.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της ομάδας μπάσκετ

Ένας αθλητικός συντάκτης θα γράψει άρθρο για την ομάδα μπάσκετ του Πανκουρελιακού για την αγωνιστική περίοδο 2008-2009. Τα στοιχεία που έχει στα χέρια του είναι το σύνολο των αγώνων που έδωσε η ομάδα εκείνη τη χρονιά, καθώς και το σύνολο των πόντων που σκόραρε και δέχθηκε σε κάθε έναν από τους αγώνες που έδωσε.

Το ζητούμενο για αυτόν είναι να υπολογίσει το σύνολο των πόντων που σκόραρε και δέχθηκε η ομάδα σε όλους τους αγώνες της περιόδου αυτής καθώς και τους πόντους που δέχθηκε, στον αγώνα που σκόραρε τους περισσότερους πόντους.

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να διαβάζει τον αριθμό των αγώνων που έδωσε η ομάδα.
 2. Να διαβάζει τους πόντους που σκόραρε και δέχθηκε σε κάθε έναν από τους αγώνες.
 3. Να υπολογίζει τους συνολικούς πόντους που σκόραρε και δέχθηκε η ομάδα.
 4. Να υπολογίζει τους πόντους που δέχθηκε στον αγώνα που σκόραρε τους περισσότερους πόντους.
 5. Να εμφανίζει τα μηνύματα:
  Η ομάδα σκόραρε συνολικά .... πόντους.
  Η ομάδα δέχθηκε συνολικά .... πόντους.
  Οι πόντοι που δέχθηκε, στον αγώνα που πέτυχε τους περισσότερους πόντους, είναι ....

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα των επαναλήψεων της for

Αν στη μεταβλητή k έχει αποδοθεί η αρχική τιμή 10, να υπολογίσετε την τιμή της μεταβλητής μετά το τέλος της κάθε επανάληψης θεωρώντας ότι ξεκινά πάντα από την αρχική τιμή.

 1. for i := 1 to 0 do k := k + 1;
 2. for i := 1 to 1 do k := k + 1;
 3. for i := 1 to 10 do k := k + 1;
 4. for i := 1 downto 0 do k := k + 1;
 5. for i := 1 downto 1 do k := k + 1;
 6. for i := 1 downto 10 do k := k + 1;

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα του ενυδρείου

Θέμα Γ’ των Πανελληνίων εξετάσεων 2011 του μαθήματος “Δομημένος Προγραμματισμός” σε Pascal

Το σύνολο των σχολείων μιας πόλης αποφάσισε να επισκεφθούν το Ενυδρείο της περιοχής τους. Η χρέωση για την είσοδο των μαθητών ανά σχολείο θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τιμή εισιτηρίου ανά μαθητή 10 Ευρώ
1 έως και 20 μαθητές Κανένα δωρεάν εισιτήριο
21 έως και 40 μαθητές Δώρο το κόστος 5 εισιτηρίων
41 και άνω μαθητές Δώρο το κόστος 9 εισιτηρίων

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:

 1. Να διαβάζει το πλήθος Ν των σχολείων της πόλης.
 2. Για καθένα από τα σχολεία να διαβάζει το όνομά του και το πλήθος των μαθητών που θα συμμετάσχουν.
 3. Να υπολογίζει το πληρωτέο ποσό κάθε σχολείου ανάλογα με το πλήθος των μαθητών του.
 4. Να εμφανίζει το όνομα και το ποσό πληρωμής κάθε σχολείου.

Υποδείξεις:

 1. Ο αλγόριθμος μπορεί να αποδοθεί: Με ψευδοκώδικα χρησιμοποιώντας τις εντολές που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα του βιβλίου σας ή με στοιχεία (εντολές) της γλώσσας Pascal.
 2. Ο υπολογισμός δεν γίνεται κλιμακωτά. Για παράδειγμα σχολείο 50 μαθητών θα τύχει δώρου 9 εισιτηρίων και θα πληρώσει 410 Ευρώ.
 3. Δεν χρειάζεται να γίνει έλεγχος ορθότητας τιμών.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…