Αρχεία Ιστολογίου

Το πρόβλημα του “μεγαλύτερου των δύο”

Να γράψετε αλγόριθμο σε ψευδοκώδικα ο οποίος:

  1. Θα διαβάζει δυο αριθμούς.
  2. Αν ο πρώτος αριθμός είναι μεγαλύτερος από το δεύτερο θα εμφανίζει το άθροισμα τους.
  3. Αν ο δεύτερος είναι μεγαλύτερος θα εμφανίζει το γινόμενο τους.
  4. Αν οι δύο αριθμοί είναι ίσοι θα εμφανίζει το μήνυμα “Οι αριθμοί είναι ίσοι”.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Advertisements