Αρχεία Ιστολογίου

Το πρόβλημα του Bungee jumping

Η ομάδα FearlessGR™ διοργανώνει άλματα Bungee jumping στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή ενός ατόμου σε άλμα, θα πρέπει αυτό να είναι μεγαλύτερο των 17 ετών και μικρότερο των 50 ετών.

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

  1. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και την ηλικία του.
  2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει μήνυμα αντίστοιχο του “Ο/Η Γιώργος Γάτος πληρεί τις προϋποθέσεις για άλμα!” ή του “Ο/Η Γιώργος Γάτος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για άλμα.” ανάλογα με τα στοιχεία που δόθηκαν.
  3. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται έως ότου διαβαστεί είτε η λέξη “ΤΕΛΟΣ” για όνομα είτε αριθμός ≤0 για ηλικία.

Υπόδειξη: Για τον έλεγχο των δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εντολή case-of.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Advertisements

Λογικές Εκφράσεις

Ας μελετήσουμε τώρα τα βασικά σημεία των λογικών εκφράσεων (logical expressions).

Εισαγωγή

Καταρχάς, ονομάζονται “λογικές” γιατί η τιμή τους είναι πάντοτε μια εκ των δύο λογικών τιμών, δηλαδή είτε ΣΩΣΤΟ είτε ΛΑΘΟΣ (True or False).

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα του “περνά δεν περνά”

Να γραφεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα ο οποίος:

  1. Να διαβάζει τον τελικό βαθμό ενός μαθητή
  2. Να ελέγχει το βαθμό για τις εξής περιπτώσεις α) Ο βαθμός είναι μικρότερος του 9,5 και β) Ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 9,5
  3. Να εμφανίζει το μήνυμα ‘Ο μαθητής δεν περνά’ ή το μήνυμα ‘Ο μαθητής περνά’ στην κατάλληλη περίπτωση
  4. Αν ο βαθμός που διαβάστηκε είναι εκτός των επιτρεπτών ορίων να εμφανίζει το μήνυμα ‘Ο έλεγχος ορθότητας δεδομένων εντόπισε λάθος στη βαθμολογία που δώσατε’

Παρατήρηση: Να μη γίνει χρήση σύνθετων λογικών εκφράσεων.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα των απουσιών

Δίνονται οι δικαιολογημένες και οι αδικαιολόγητες απουσίες ενός μαθητή με δεδομένο ότι το όριο των δικαιολογημένων απουσιών είναι 50 και το όριο των αδικαιολόγητων 60. Να ελέγξετε, αν ο μαθητής προάγεται ή απορρίπτεται λόγω απουσιών. Να παραστήσετε με ψευδοκώδικα τον αλγόριθμο του προβλήματος.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…