Αρχεία Ιστολογίου

Το πρόβλημα της μετατροπής στο δυαδικό

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο να διαβάζει έναν δεκαδικό ακέραιο αριθμό από το 0 έως το 255 και να εμφανίζει τον αντίστοιχο αριθμό στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Advertisements

Το πρόβλημα της Αριθμομηχανής (3η έκδοση)

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει δύο αριθμούς και το είδος της πράξης που θα εκτελέσει (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση). Να χρησιμοποιήσετε διαδικασίες (χωρίς παραμέτρους) για την εισαγωγή των δεδομένων, την επιλογή της πράξης, τον υπολογισμό και την εκτύπωση του αποτελέσματος. Να χρησιμοποιήσετε ένα μηχανισμό ελέγχου, ώστε οι διαδικασίες να επαναλαμβάνονται όσες φορές θέλουμε.

(Άσκηση 2 σελίδα 124 από το σχ. βιβλίο του μαθήματος)

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα των μονών και ζυγών αριθμών

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να εμφανίζει τους ζυγούς αριθμούς από το 50 μέχρι το 100.
 2. Να εμφανίζει τους μονούς  αριθμούς στο διάστημα από το 0 μέχρι 100 κατά φθίνουσα σειρά.

Παρατήρηση: Για το καθένα από τα ζητούμενα να χρησιμοποιηθούν και τα τρία είδη εντολής επανάληψης που υποστηρίζει η γλώσσα Pascal.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της ομάδας μπάσκετ

Ένας αθλητικός συντάκτης θα γράψει άρθρο για την ομάδα μπάσκετ του Πανκουρελιακού για την αγωνιστική περίοδο 2008-2009. Τα στοιχεία που έχει στα χέρια του είναι το σύνολο των αγώνων που έδωσε η ομάδα εκείνη τη χρονιά, καθώς και το σύνολο των πόντων που σκόραρε και δέχθηκε σε κάθε έναν από τους αγώνες που έδωσε.

Το ζητούμενο για αυτόν είναι να υπολογίσει το σύνολο των πόντων που σκόραρε και δέχθηκε η ομάδα σε όλους τους αγώνες της περιόδου αυτής καθώς και τους πόντους που δέχθηκε, στον αγώνα που σκόραρε τους περισσότερους πόντους.

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να διαβάζει τον αριθμό των αγώνων που έδωσε η ομάδα.
 2. Να διαβάζει τους πόντους που σκόραρε και δέχθηκε σε κάθε έναν από τους αγώνες.
 3. Να υπολογίζει τους συνολικούς πόντους που σκόραρε και δέχθηκε η ομάδα.
 4. Να υπολογίζει τους πόντους που δέχθηκε στον αγώνα που σκόραρε τους περισσότερους πόντους.
 5. Να εμφανίζει τα μηνύματα:
  Η ομάδα σκόραρε συνολικά .... πόντους.
  Η ομάδα δέχθηκε συνολικά .... πόντους.
  Οι πόντοι που δέχθηκε, στον αγώνα που πέτυχε τους περισσότερους πόντους, είναι ....

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της Αριθμομηχανής (2η έκδοση)

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να εμφανίζει μενού επιλογών με τις επιλογές:
  Π. Πρόσθεση
  Α. Αφαίρεση
  Λ. Πολλαπλασιασμός
  Δ. Διαίρεση
  0. Έξοδος
 2. Να διαβάζει την επιλογή του χρήστη και κατόπιν δύο αριθμούς.
 3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το αποτέλεσμα της επιλεχθείσας πράξης.
 4. Η διαδικασία να επαναλαμβάνεται έως ότου επιλεγεί το 0 (μηδέν).

Υποδείξεις για το Θέμα: α) Να γίνει χρήση της εντολής case-of και να εμφανιστούν τα κατάλληλα μηνύματα σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα. β) Για την επιλογή πράξης να θεωρηθούν αποδεκτοί όλοι οι χαρακτήρες του πλήκτρου που πατήθηκε. Π.χ. αν πατήθηκε το πλήκτρο ‘Α’ θα πρέπει να αποδεχθούμε και τους 4 χαρακτήρες, Ελληνικούς και Αγγλικούς, ‘Α’, ‘α’, ‘A’ και ‘a’.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα του Bungee jumping

Η ομάδα FearlessGR™ διοργανώνει άλματα Bungee jumping στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή ενός ατόμου σε άλμα, θα πρέπει αυτό να είναι μεγαλύτερο των 17 ετών και μικρότερο των 50 ετών.

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και την ηλικία του.
 2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει μήνυμα αντίστοιχο του “Ο/Η Γιώργος Γάτος πληρεί τις προϋποθέσεις για άλμα!” ή του “Ο/Η Γιώργος Γάτος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για άλμα.” ανάλογα με τα στοιχεία που δόθηκαν.
 3. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται έως ότου διαβαστεί είτε η λέξη “ΤΕΛΟΣ” για όνομα είτε αριθμός ≤0 για ηλικία.

Υπόδειξη: Για τον έλεγχο των δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εντολή case-of.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της Αριθμομηχανής

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να εμφανίζει μενού επιλογών με τις επιλογές:
  1. Πρόσθεση
  2. Αφαίρεση
  3. Πολλαπλασιασμός
  4. Διαίρεση
 2. Να διαβάζει την επιλογή του χρήστη και κατόπιν δύο αριθμούς.
 3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το αποτέλεσμα της επιλεχθείσας πράξης.

Υποδείξεις για το Θέμα: Να γίνει χρήση της εντολής case-of και να εμφανιστούν τα κατάλληλα μηνύματα σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της “κατάταξης του αθροίσματος”

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να διαβάζει δύο ακέραιους αριθμούς
 2. Να υπολογίζει το άθροισμά τους
 3. Να εμφανίζει το μήνυμα “Το άθροισμα είναι θετικός αριθμός” ή το μήνυμα “Το άθροισμα είναι αρνητικός αριθμός” ή το μήνυμα “Το άθροισμα είναι μηδέν” στην κατάλληλη περίπτωση

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα του “μικρότερου μεταξύ πολλών”

Να κατασκευαστεί αλγόριθμος με χρήση λογικού διαγράμματος ο οποίος:

 1. Να διαβάζει ακέραιους αριθμούς έως ότου δοθεί ο αριθμός 0
 2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μικρότερο από τους αριθμούς που διαβάστηκαν

Παρατήρηση: Ο αριθμός 0 δε θα συμμετέχει στον υπολογισμό του μικρότερου.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της ταξινόμησης 3 αριθμών

Να κατασκευαστεί αλγόριθμος με χρήση λογικού διαγράμματος ο οποίος:

 1. Να διαβάζει τρεις αριθμούς
 2. Να ταξινομεί και να εμφανίζει τους αριθμούς κατά φθίνουσα σειρά

Read the rest of this entry