Το πρόβλημα του Bungee jumping

Η ομάδα FearlessGR™ διοργανώνει άλματα Bungee jumping στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή ενός ατόμου σε άλμα, θα πρέπει αυτό να είναι μεγαλύτερο των 17 ετών και μικρότερο των 50 ετών.

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και την ηλικία του.
 2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει μήνυμα αντίστοιχο του “Ο/Η Γιώργος Γάτος πληρεί τις προϋποθέσεις για άλμα!” ή του “Ο/Η Γιώργος Γάτος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για άλμα.” ανάλογα με τα στοιχεία που δόθηκαν.
 3. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται έως ότου διαβαστεί είτε η λέξη “ΤΕΛΟΣ” για όνομα είτε αριθμός ≤0 για ηλικία.

Υπόδειξη: Για τον έλεγχο των δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εντολή case-of.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Advertisements

Το πρόβλημα της Αριθμομηχανής

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να εμφανίζει μενού επιλογών με τις επιλογές:
  1. Πρόσθεση
  2. Αφαίρεση
  3. Πολλαπλασιασμός
  4. Διαίρεση
 2. Να διαβάζει την επιλογή του χρήστη και κατόπιν δύο αριθμούς.
 3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το αποτέλεσμα της επιλεχθείσας πράξης.

Υποδείξεις για το Θέμα: Να γίνει χρήση της εντολής case-of και να εμφανιστούν τα κατάλληλα μηνύματα σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα των Read και Readln

Οι εντολές (υποπρογράμματα) Read και Readln της γλώσσας προγραμματισμού Pascal χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή των δεδομένων του προγράμματος.

Ποιά είναι όμως η διαφορά τους με απλά λόγια;

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της Jambafone™

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Jambafone™ εφαρμόζει την πολιτική χρέωσης που φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ: 10€
Λεπτά ομιλίας Χρέωση ανά λεπτό σε € Αριθμός μηνυμάτων Χρέωση ανά μήνυμα σε €
Από 0 έως 150 0 Από 0 έως 50 0
Από 151 και άνω 0,5 Από 51 και άνω 0,2

Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν όλες τις κλήσεις και τα μηνύματα που πραγματοποιούνται μεταξύ των συνδρομητών της.

Να γράψετε στο τετράδιό σας πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να διαβάζει α) το ονοματεπώνυμο του συνδρομητή, β) τον συνολικό αριθμό των λεπτών ομιλίας που πραγματοποίησε και γ) τον συνολικό αριθμό των μηνυμάτων που απέστειλε ο συνδρομητής της Jambafone™.
 2. Να διαβάζει τον αριθμό των λεπτών ομιλίας που πραγματοποίησε και τον αριθμό των μηνυμάτων που απέστειλε ο ίδιος συνδρομητής, σε συνδρομητές της εταιρίας Jambafone™.
 3. Να υπολογίζει το συνολικό ποσό της χρέωσης για τον συνδρομητή.
 4. Να εμφανίζει μήνυμα παρόμοιο του: “Ο συνδρομητής Ιωάννης Γκίνης οφείλει το ποσό των 105,20€”.

Υποδείξεις για το Θέμα:

 1. Η χρέωση, τόσο της ομιλίας όσο και των μηνυμάτων, γίνεται κλιμακωτά. Αυτό σημαίνει ότι, αν κάποιος μιλήσει 160 λεπτά θα χρεωθεί τα 10 λεπτά.
 2. Ο χρόνος ομιλίας (λεπτά ομιλίας) εκφράζεται σε ακέραιες τιμές.
 3. Δεν απαιτείται έλεγχος των τιμών εισόδου.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα του ενυδρείου

Θέμα Γ’ των Πανελληνίων εξετάσεων 2011 του μαθήματος “Δομημένος Προγραμματισμός” σε Pascal

Το σύνολο των σχολείων μιας πόλης αποφάσισε να επισκεφθούν το Ενυδρείο της περιοχής τους. Η χρέωση για την είσοδο των μαθητών ανά σχολείο θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τιμή εισιτηρίου ανά μαθητή 10 Ευρώ
1 έως και 20 μαθητές Κανένα δωρεάν εισιτήριο
21 έως και 40 μαθητές Δώρο το κόστος 5 εισιτηρίων
41 και άνω μαθητές Δώρο το κόστος 9 εισιτηρίων

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:

 1. Να διαβάζει το πλήθος Ν των σχολείων της πόλης.
 2. Για καθένα από τα σχολεία να διαβάζει το όνομά του και το πλήθος των μαθητών που θα συμμετάσχουν.
 3. Να υπολογίζει το πληρωτέο ποσό κάθε σχολείου ανάλογα με το πλήθος των μαθητών του.
 4. Να εμφανίζει το όνομα και το ποσό πληρωμής κάθε σχολείου.

Υποδείξεις:

 1. Ο αλγόριθμος μπορεί να αποδοθεί: Με ψευδοκώδικα χρησιμοποιώντας τις εντολές που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα του βιβλίου σας ή με στοιχεία (εντολές) της γλώσσας Pascal.
 2. Ο υπολογισμός δεν γίνεται κλιμακωτά. Για παράδειγμα σχολείο 50 μαθητών θα τύχει δώρου 9 εισιτηρίων και θα πληρώσει 410 Ευρώ.
 3. Δεν χρειάζεται να γίνει έλεγχος ορθότητας τιμών.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της “κατάταξης του αθροίσματος”

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να διαβάζει δύο ακέραιους αριθμούς
 2. Να υπολογίζει το άθροισμά τους
 3. Να εμφανίζει το μήνυμα “Το άθροισμα είναι θετικός αριθμός” ή το μήνυμα “Το άθροισμα είναι αρνητικός αριθμός” ή το μήνυμα “Το άθροισμα είναι μηδέν” στην κατάλληλη περίπτωση

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα του “μικρότερου μεταξύ πολλών”

Να κατασκευαστεί αλγόριθμος με χρήση λογικού διαγράμματος ο οποίος:

 1. Να διαβάζει ακέραιους αριθμούς έως ότου δοθεί ο αριθμός 0
 2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μικρότερο από τους αριθμούς που διαβάστηκαν

Παρατήρηση: Ο αριθμός 0 δε θα συμμετέχει στον υπολογισμό του μικρότερου.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της ταξινόμησης 3 αριθμών

Να κατασκευαστεί αλγόριθμος με χρήση λογικού διαγράμματος ο οποίος:

 1. Να διαβάζει τρεις αριθμούς
 2. Να ταξινομεί και να εμφανίζει τους αριθμούς κατά φθίνουσα σειρά

Read the rest of this entry

Το πρόβλημα του καταθέτη

Κάποιος κατέθεσε 3.000€ σε μια τράπεζα με ετήσιο επιτόκιο 5%. Να αναπτύξετε αλγόριθμο σε ψευδοκώδικα ο οποίος:

 1. Να υπολογίζει και να εμφανίζει σε πόσα χρόνια το κεφάλαιό του θα ξεπεράσει τα 4.000€.
 2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει πόσο θα είναι το κεφάλαιό του μετά από 20 χρόνια.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα του μέσου όρου αριθμών

Να γράψετε αλγόριθμο σε ψευδοκώδικα ο οποίος:

 1. Να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό >0
 2. Η παραπάνω διαδικασία να επαναλαμβάνεται έως ότου δοθεί αριθμός ≤0
 3. Μετά το τέλος της διαδικασίας να εμφανίζεται ο μέσος όρος των αριθμών που διαβάστηκαν

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…